کورپاڼه

 

 

ترکمنستانی پلاوی پاکستان ته تللی؛ ایا ټاپي د افغانستان له لاسه وځي؟  

1TV Afghanistan © 2019