کورپاڼه

 

 

خلیلزاد: د افغانستان حکومت به هیڅکله د سولې له خبرو څنډې ته نشي

1TV Afghanistan © 2018