صفحه نخست
دوشنبه, 30 ثور 1398

 

 

امریکا از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات چه خواسته است؟

1TV Afghanistan © 2018