صفحه نخست
سه شنبه, 28 حوت 1397

 

 

انتقاد برخی دپلومات‌های اروپایی از چگونگی گفت‌وگوهای امریکا با طالبان

1TV Afghanistan © 2018