صفحه نخست
جمعه, 26 عقرب 1396

 

 

امتحان‌ مکتب‌های زیر اداره‌ی طالبان در غزنی ده روز پیش آغاز شده است

1TV Afghanistan © 2017