صفحه نخست
سه شنبه, 21 قوس 1396

 

 

اشاره‌ی تلویحی عبدالله به سخنان حکمتیار: تفرقه‌افگنی زهر است

1TV Afghanistan © 2017