صفحه نخست
یکشنبه, 10 حمل 1399

 

 

وزیر صحت: افغانستان برای مبارزه با کرونا ممکن به ۱۰۰ میلیون دالر نیاز پیدا کند

1TV Afghanistan © 2019