صفحه نخست
چهارشنبه, 22 عقرب 1398

 

 

اشرف غنی: انس حقانی به شمول دو عضو برجسته‌ی دیگر شبکه حقانی به گونه‌ی مشروط رها می‌شود

1TV Afghanistan © 2019