صفحه نخست
سه شنبه, 22 عقرب 1397

 

 

گزارش: امریکا بخاطر صلح، خواهان تاخیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است

1TV Afghanistan © 2018