Video

 

 

مجله‌ی صبح - نقش حکومت در چگونگی روند صلح مهمان برنامه: امید میثم، معاون سنخگوی ریاست اجرایی حکومت

Morning Magazine 16.01.2019
Morning Magazine 15.01.2019
Morning Magazine 14.01.2019
Morning Magazine 13..01.2019
Morning Magazine 10.01.2019
Morning Magazine 09.01.2019
Morning Magazine 08.01.2019
Morning Magazine 07.01.2019
Morning Magazine 06.01.2019
Morning Magazine 05.01.2019
Morning Magazine 03.01.2019
Morning Magazine 02.01.2019
Morning Magazine 01.01.2019
Morning Magazine 31.12.2018
Click to Watch More Videos on Youtube
1TV Afghanistan © 2018