Video

 

 

شمار شهروندان پناه‌جوی افغانستان در کشورهای اروپایی، در سال دوهزارونوزده بیشتر از پناه‌جویان سوری است. اداره‌ی سرحدات اتحادیه‌ی اروپا می‌گوید: از نزدیک به هشتاد هزار پناه‌جویی که در نه ماه سال روان میلادی وارد کشورهای عضو این اتحادیه شده اند، هفده هزار تن شان شهروندان افغلنستان اند که نصف آنان افغان‌هایی اند که از ایران به کشورهای اروپایی آمده اند. همزمان، امروز بیش از پنج‌صد پناه‌جوی افغان از ترکیه و شماری از کشورهای دیگر به کابل برگشت داده شده اند. طارق ثاقب به دیدار این پناه‌جویان رفته و این گزارش را آماده کرده است.

Peace 11.10.2019
Special Report Balkh
From Kabul to China 20.09.2019
Daesh Attack on Reporters
Peace 13.09.2019
Peace 05.09.2019
Peace 29.08.2019
Peace 22.08.2019
Peace 15.08.2019
Peace 08.08.2019
Aftermath of Kabul PD6 Explosion
Peace 01.08.2019
Peace 25.07.2019
Peace 18.07.2019
Click to Watch More Videos on Youtube
1TV Afghanistan © 2019